РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА


1. Редакційна політика базована на принципах Budapest Open Access Initiative. Окрім цього, редакційна колегія орієнтується на норми та принципи міжнародної організації Committee on Publication Ethics.

2. До друку приймаються наукові статті українською, англійською або російською мовами, що мають наукову і практичну цінність. Пріоритет надається статтям на англійській мові.

3. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один випуск, яка раніше не публікувалася. Максимальна кількість авторів однієї статті – 3 особи.

4. Видання публікує і використовує матеріали на підставі ліцензійних договорів (заявок на опублікування), укладених з авторами.

5. Автори несуть відповідальність за оригінальність (плагіат) тексту наукової статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

6. Автори дають згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. Редакція журналу гарантує, що особисті дані, окрім тих, що публічно подаються у статті, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх завдань редакції та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.

7. Автори, які є здобувачами наукового ступеня кандидата наук, аспіранти повинні вказати свого наукового керівника як примітку унизу сторінки.

8. Наукові статті здобувачів наукового ступеня можуть бути опубліковані у розділі «Сторінка молодих вчених».

9. Автору наукової статті надсилається один примірник журналу. Про додаткові примірники журналу авторам необхідно попереджувати завчасно. Вартість додаткового примірника вказана нижче.