Головний редактор

Бруханський Р.Ф., д.е.н., доцент (Україна)

Заступник головного редактора

Жук В.М., д.е.н., академік НААН (Україна)

Виконавчий редактор (відповідальний секретар)

Семенишена Н.В. к.е.н., доцент (Україна)

Випусковий редактор

Сава А.П., к.е.н., с.н.с. (Україна)

Редакційна колегія

Альбрехт Д., д.е.н., професор (Сполучені Штати Америки)

Алшарарі Н., д.н., професор з обліку (ОАЕ)

Вахрушина М.А., д.е.н., професор (Російська Федерація)

Дерій В.А., д.е.н., професор (Україна)

Дюранкев Б., д.ф., професор (Болгарія)

Задорожний З.-М.В., д.е.н., професор з обліку (Україна)

Іванишин В.В., д.е.н., професор (Україна)

Iсмаїл Т., д.н., професор з обліку (Єгипет, Саудівська Аравія)

Озер Гекхан, д.н., професор (Туреччина)

 

Панков Д.О., д.е.н., професор (Білорусь)

Пармаклі Д.М., д.е.н., професор (Молдова)

Петрук О.М., д.е.н., професор (Україна)

Пуцентейло П.Р., д.е.н., доцент (Україна)

Пушкар М.С., д.е.н., професор з обліку (Україна)

Родрігес П-С., д.н., професор (Бразилія)

Садовська І.Б., к.е.н, професор (Україна)

Сіманавічене Ж., д.е.н., професор (Литва)

Хомин П.Я., д.е.н., професор (Україна)

Хусейн Х., д.н., професор з обліку (Великобританія)

Шарма Б., д.н., професор з менеджменту (Індія)