ПОРЯДОК ПОДАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ


1. До редакції журналу надсилається електронний пакет документів:

– заявка (Application_Kozachenko.doc) – додаток 1;

– наукова стаття (Paper_Kozachenko.doc) – зразок у додатку 2;

– рецензія (для авторів без наукового ступеня кандидата або доктора наук), підписана доктором чи кандидатом наук і завірена печаткою тієї установи, де працює рецензент;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється після прийняття редколегією наукової статті до друку).

2. Повідомлення електронною поштою повинно містити тему «Стаття у журнал Інститут обліку. Випуск ___» (вказати номер випуску, у який подається стаття).

3. Після отримання та розгляду редколегією наукової статті авторам буде надіслано відповідне повідомлення на електронну пошту.

4. Остаточне рішення про публікацію ухвалює редколегія, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення наукових статей.

5. Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

 

 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ


1. Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у журналі, включаючи його друк і розсилку одного авторського екземпляра, складає:

– для українців 350 UAH за 1 наукову статтю.

– для іноземців 20 USD/EUR за 1 наукову статтю.

2. Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 60 UAH.

3. Редакція може допомогти із фаховим перекладом анотації на англійську мову (вартість послуги становить 70 UAH / 5 USD/EUR), а також формуванням транслітерації списку використаних джерел (вартість послуги становить 70 UAH / 5 USD/EUR до 8-ми джерел, кожне наступне джерело становить 5 UAH / 0,5 USD/EUR). Про вибір таких послуг вкажіть в електронному повідомленні.

4. Іноземним авторам про умови перерахунку коштів буде повідомлено додатково при зверненні до редакції.

5. Редакція буде приймати наукові статті безкоштовно:

докторів наук з інших країн (електронна версія);

кандидатів наук з інших країн на англійській мові (електронна версія);

докторів наук з України на англійській мові (друкована версія).

 

Банківські реквізити:

Одержувач: ФОП Тарасенко Р.М.

Код одержувача: 2753710177

Р/р 26000162258 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805

Призначення платежу: За послуги опублікування статті в журналі Інститут обліку від Прізвище ініціали

 


Додаток 1

ЗАЯВКА

на розміщення статті у

Міжнародному науковому журналі

«ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Прізвище, ім’я та по батькові

 

Наукова ступінь

 

Вчене звання

 

Посада

 

Місце роботи (навчання)

 

Назва статті

 

Розділ збірника, до якого подається стаття (вказати номер)

 

Додатковий екземпляр збірника

ТАК

НІ

Замовити фаховий переклад анотації

ТАК

НІ

Замовити формування транслітерації списку використаних джерел

ТАК

НІ

Контактні телефони

 

E-mail

 

Поштова адреса:

Кому

(якщо необхідно) організація

вулиця, дім, квартира (офіс)

населений пункт,

район, область

країна (для іноземців)

індекс

 

 

 

 

 

 

 

Підтверджую своє бажання розмістити наукову статтю у Міжнародному науковому журналі «ІНСТИТУТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Погоджуюсь з усіма висунутими редакційною колегією вимогами щодо змісту, обсягу, оформлення і порядку подання матеріалів.

Даю згоду на збір і обробку персональних даних з метою включення їх в базу даних відповідно до Закону України № 2297-VІ “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р.

 

Дата                                                                            П І П